Medezeggenschappers

Achterban vertegenwoordigen

Bijdragen aan duurzame organisatie

Een sterke groep worden

Versterken van individuele competenties

Meedenkende organisaties

Een goed gesprek voeren op argumenten

Toekomstgerichte besluiten nemen

Een cultuur van meedenken

Vertrouwen en worden vertrouwd

Jij en je team

Individuele vaardigheden versterken

Elkaars kwaliteiten leren lennen

Een sterk team worden

Een andere kijk op je werk

 

Video van TAQT

TAQT Training & Advies

Actueel

Versterk de opleidingscommissie!