TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Conflict mediation

Conflict is onlosmakelijk deel van het dagelijks leven. Een langlopend conflict kan grote impact hebben op het functioneren van mensen of de voortgang van werk. Conflicten blijven vaak lang doorsluimeren, zonder dat ze worden aangepakt. Dit kan grote gevolgen hebben...

Heeft u behoefte aan een interventie bij een conflict? Bent u op zoek naar een mediator? Wilt u in kaart brengen wat de aard van het conflict is, voordat u besluit hoe u het conflict wilt oplossen? TAQT heeft experts in huis die u hiermee kunnen helpen. Een proces zou er als volgt kunnen uitzien:

  • 1. Conflict analyse, door middel van een gesprek met alle partijen 
  • 2. Grondregels opstellen voor een mediation
  • 3. Mediation
  • 4. Vastleggen van de afspraken
  • 5. Implementeren van de afspraken en nazorg

Als goed wordt omgegaan met een conflict, kan dat leiden tot een nieuwe situatie waar de betrokken partijen veel tevredener over zijn. Conflicten kunnen dan zelfs een positieve uitwerking hebben.

Neem contaqt met ons op over de mogelijkheden.