TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Medezeggenschap Hoger Onderwijs

TAQT is hét trainingsbureau voor de medezeggenschap in het hoger onderwijs. Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat het cruciaal is dat studenten en personeel invloed uitoefenen op het bestuur van universiteiten en hogescholen. TAQT is in 2002 opgericht omdat we geloven dat medezeggenschapsorganen wel degelijk verschil kunnen maken. 

Wij werken voor:

  • Universiteitsraden / Centrale medezeggenschapsraden;
  • Faculteitsraden / Studentenraden;
  • Opleidingscommissies (scholing is verplicht in nieuwe WHW!);
  • Fracties / Geledingen.

Constructief overleg

Goede overlegvaardigheden dragen bij aan een constructief contact tussen bestuurders, medewerkers en studenten. Daarom biedt TAQT trainingen aan in vaardigheden als onderhandelen, effectief vergaderen en overleg met het bestuur. Ook geven we cursussen over de rechten en de plichten van raden en commissies.

Maatwerk

De trainingen van TAQT zijn interactief en afwisselend. Kennis en praktische tips worden direct geoefend in rollenspelen en simulaties. Om persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer te kunnen garanderen werken we bij voorkeur in groepen van acht tot twaalf mensen. Het aanbod van TAQT varieert van korte basiscursussen van drie uur tot meerdaagse programma’s.

Trainingen voor medezeggenschap: