TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Medezeggenschap Primair Onderwijs

Hoe functioneert uw medezeggenschapsraad? Verlaat u ook wel eens een vergadering met het gevoel dat er geen duidelijke besluiten genomen zijn? Gebruikt u uw rechten uit de WMS optimaal? Is er sprake van echte ouderparticipatie op school?
 
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in werking getreden. Deze wet geeft medezeggenschapsraden meer rechten, onder meer op scholing en voorzieningen. Veel medezeggenschapsraden maken echter nog niet optimaal gebruik van dit recht op scholing, terwijl goede scholing het functioneren van de medezeggenschap sterk kan verbeteren (www.infowms.nl):
 
  • Benut de rechten en plichten van de MR optimaal;
  • Sterkere participatie en democratie op scholen;
  • Betere samenwerking tussen de ouders en de schoolleiding;
  • Optimale ouderparticipatie;
  • Constructief overleg tussen de MR en het bevoegd gezag. 
TAQT is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsraden. Wij hebben jarenlange ervaring in het trainen, adviseren en begeleiden van raden. Door het hele land trainen we op locatie medezeggenschapsraden en ouderraden. Daarnaast verzorgen we geregeld workshops of inspiratiedagen om de democratie op scholen te bevorderen. We organiseren graag uw horizontale dialoog.
 
TAQT verzorgt trainingen van een halve dag tot meerdere dagen, met de mogelijkheid van aanvullende trainingen en/of coaching. Precieze inhoud van de training wordt op maat gesneden en vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
 

Trainingen 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor het trainen van uw medezeggenschapsraad. Gebaseerd op uw wensen brengen we vrijblijvend een offerte uit, of we komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. Vaak afgenomen trainingen zijn: 
Neem voor meer informatie contact op via: info@taqt.nl.  
 

Kortingsactie

Studenten-, jongeren-, en ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor 50% korting op de dagdeelprijs. Neem voor meer informatie hier contaqt met ons op.