TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Medezeggenschap Voortgezet Onderwijs

 

Hoe functioneert uw medezeggenschapsraad? Verlaat u ook wel eens een vergadering met het gevoel dat er geen duidelijke besluiten genomen zijn? Gebruikt u uw rechten uit de WMS optimaal? Wilt u sterker in uw schoenen staan in uw overleg met het bestuur?
 
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) in werking getreden. Deze wet geeft medezeggenschapsraden meer rechten, onder meer op scholing en voorzieningen. Veel medezeggenschapsraden maken echter nog geen gebruik van dit recht op scholing, terwijl goede scholing het functioneren van de medezeggenschap sterk kan verbeteren (www.infowms.nl):
 
  • Benut de rechten en plichten van de MR optimaal;
  • Sterkere participatie en democratie op scholen;
  • Betere samenwerking tussen de geledingen;
  • Constructief overleg tussen de (G)MR en het bevoegd gezag. 
TAQT is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsraden in het voortgezet onderwijs. Wij hebben jarenlange ervaring in het trainen, adviseren en begeleiden van raden. Door het hele land trainen we op locatie medezeggenschapsraden, leerlingenraden en ouderraden. Daarnaast verzorgen we geregeld workshops of inspiratiedagen om de democratie op scholen te bevorderen. Voor het LAKS verzorgen we tien maal per jaar de driedaagse medezeggenschapstraining voor leerlingen in de MR. We organiseren de horizontale dialoog op uw school.
 
TAQT verzorgt trainingen van een halve dag tot meerdere dagen, met de mogelijkheid van aanvullende trainingen en/of coaching. Precieze inhoud van de training wordt op maat gesneden en vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
 

Trainingen 

Graag informeren wij u over de mogelijkheden voor het trainen van uw medezeggenschapsraad. Gebaseerd op uw wensen brengen we vrijblijvend een offerte uit, of we komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek. Vaak afgenomen trainingen zijn: 

  

LAKS

TAQT verzorgd als huistrainer van het LAKS tienmaal per jaar een driedaags programma voor leerlingen in medezeggenschapsraden en leerlingenraden. Deze trainingen vinden plaats in de StayOkay in Bunnik. Zie voor meer informatie over deze trainingen de website van het LAKS.
 

Kortingsactie

Studenten-, jongeren-, en ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor 50% korting op de dagdeelprijs. Neem voor meer informatie hier contaqt met ons op.