Medezeggenschap in het hoger onderwijs

TAQT is hét trainingsbureau voor de medezeggenschap in het hoger onderwijs. TAQT verzorgt trainingen voor alle universiteiten in Nederland en een groot deel van de hogescholen.

Wij werken voor:

  • Universiteitsraden & Centrale medezeggenschapsraden
  • Faculteitsraden & Studentenraden
  • Opleidingscommissies
  • Examencommissies
  • Fracties, geledingen & partijen

Constructief overleg

Een sterke raad beschikt over goede overlegvaardigheden, die bij dragen aan een constructief contact tussen bestuurders, medewerkers en studenten. Daarom biedt TAQT trainingen aan in vaardigheden als onderhandelen, effectief vergaderen en overleg met het bestuur.

Kennis van zaken

Een raad moet goed thuis zijn in zijn rechten en plichten, de wet (WHW en WOR) en de reglementen van zijn instelling. Daarnaast heeft een sterke raad goed zicht op hoe de eigen organisatie in elkaar zit. TAQT maakt raden wegwijs in de reglementen en wetten.

Interne samenwerking

Interne samenwerking is van groot belang. In een goed functionerende raad worden onderlinge verschillen opgelost en formuleert de groep een duidelijke visie met speerpunten. TAQT biedt begeleiding op het gebied van teambuilding, effectief vergaderen en het maken van werkplannen en werkafspraken.