Medezeggenschap op scholen

TAQT verzorgt trainingen voor medezeggenschapsraden die onder de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vallen:

 • Primair onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Expertisecentra
 • MBO

Kennis van zaken

Een raad moet goed thuis zijn in zijn rechten en plichten, de wet (WMS en WVO) en de reglementen van zijn school. Daarnaast heeft een sterke raad goed zicht op hoe de eigen organisatie in elkaar zit. TAQT maakt raden wegwijs in de reglementen en wetten.

Constructief overleg

Een sterke raad beschikt over goede overlegvaardigheden, die bij dragen aan een constructief contact tussen bestuurders, medewerkers en studenten. Daarom biedt TAQT trainingen aan in vaardigheden als onderhandelen, effectief vergaderen en overleg met het bestuur.

Interne samenwerking

Interne samenwerking is van groot belang. In een goed functionerende raad worden onderlinge verschillen opgelost en formuleert de groep een duidelijke visie met speerpunten. TAQT biedt begeleiding op het gebied  van teambuilding, effectief vergaderen en het maken van werkplannen en werkafspraken.

Achterban

Een goede raad weet wat er leeft bij zijn achterban, wordt gevonden door zijn achterban, en kan die te woord staan als dat nodig is. Naast contact met de achterban is goede samenwerking tussen raden op verschillende niveaus (GMR, MR, DMR) of locaties belangrijk. TAQT biedt begeleiding bij het organiseren van deze onderlinge samenwerking.

Resultaat

Door onze trainingen kunt u de raad op de volgende manier versterken:

 • Benut de rechten en plichten van de MR optimaal.
 • Sterkere participatie en democratie op scholen.
 • Betere samenwerking tussen de geledingen.
 • Constructief overleg tussen de (G)MR en het bevoegd gezag.
 • Versterk de Ondersteuningsplanraad (passend onderwijs).
 • Strategische en tactische voorbereiding op het overleg.
 • Een eigen visie op uw organisatie.
 • Werkafspraken voor een succesvol jaar.