Ondernemingsraden

TAQT verzorgt sinds 2003 scholing voor ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen in publieke en private sector. TAQT gelooft dat sterke participatie van medewerkers organisaties verbetert. We werken voor ondernemingsraden in diverse sectoren, van museum tot ziekenhuis tot ngo. We geven juridische trainingen en begeleiden ORen bij het ontwikkelen van hun strategie.

Wij bieden:

 • Juridische trainingen (WOR, Cao, arbeidsrecht).
 • Trainingen in overleg met het bestuur (vaardigheden en strategie).
 • Opstarten van een nieuwe OR.
 • Individuele training voor experts binnen de raad (zoals voorzitters, en secretarissen).
 • Begeleiding, visievorming en voorzitterschap bij vergaderingen.

Kennis van zaken

Een OR moet goed thuis zijn in de WOR en de reglementen van zijn organisatie. Daarnaast heeft een sterke raad goed zicht op hoe de eigen organisatie in elkaar zit. TAQT maakt raden wegwijs in de reglementen en wetten.

Wij bieden trainingen aan op het gebied van:

 1. Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 2. Cao (per sector)
 3. Reorganisatie, Sociaal Plan en Vakbonden;
 4. Overgang van onderneming, fusie en overname;
 5. Rechten en Plichten werknemers (en goed werkgever- en werknemerschap);
 6. Arbeidsvoorwaarden (reglement, functieschalen, beloningen, bijzonder verlof, e.d.) en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 7. Ziekteverzuim, reïntegratie en arbeidsomstandigheden;

Constructief overleg

Een sterke OR beschikt over goede overlegvaardigheden; die bij dragen aan een constructief contact tussen ondernemers en werknemers. Daarom biedt TAQT trainingen aan in vaardigheden als onderhandelen, effectief vergaderen en overleg met het bestuur.

Interne samenwerking

Interne samenwerking is van groot belang. In een goed functionerende OR worden onderlinge verschillen opgelost en formuleert de raad een duidelijke visie met speerpunten. TAQT biedt begeleiding op het gebied  van teambuilding, effectief vergaderen en het maken van werkplannen en werkafspraken.

Advies en begeleiding

TAQT begeleidt ondernemingsraden die te maken krijgen met organisatiewijzingen in hun adviestraject. We helpen bij het maken van verkenningen en visievorming. We begeleiden bij het opstellen van de te volgen strategie. Onze juristen helpen bij het oplossen van juridische vraagstukken en we bieden ook begeleiding indien het aankomt op een geschil of beroep. We werken nauw samen met advocatenbureaus die indien nodig zaken naadloos kunnen overnemen.

Maatwerk

De inhoud en samenstelling van de scholing wordt altijd op maat ontwikkeld voor onze opdrachtgevers. De trainingen van TAQT zijn interactief en afwisselend. Kennis en praktische tips worden desgewenst direct geoefend in rollenspelen en simulaties.