Meedenkende organisaties

In een meedenkende organisatie aanvaarden medewerkers, leidinggevenden en stakeholders samen de verantwoordelijkheid om de organisatie te verbeteren. Dat doen ze door elkaar scherp te houden, een spiegel voor te houden en oplossingen te bedenken voor elkaars problemen.

  • Meedenken… het perspectief van de ander aanvaarden
  • Meedenken… de waarheid durven zeggen
  • Meedenken… oplossingen aandragen waar iedereen mee verder komt
  • Meedenken… open kaart spelen over wat er op het spel staat

TAQT helpt organisaties om  ‘meedenkende organisatie’ worden, door het organiseren en faciliteren van uw bijeenkomsten of door het uitvoeren van een medezeggenschapsscan.

Op een compacte, interactieve manier presenteren we de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van participatie en de do’s & don’ts van het meedenken.

We gaan in op ‘negotiated frames’, ‘storytelling’ en laten verschillende manieren zien waarop de netwerken elkaar kunnen voeden en met elkaar in gesprek kunnen gaan.