TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Ondernemingsraden

 

TAQT is gespecialiseerd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Wij verzorgen scholing voor Ondernemingsraden in zowel de publieke als private sector. Tevens verzorgen wij scholing voor Onderdeelcommissies en Personeelsvertegenwoordigingen. Wij adviseren en begeleiden bij orgnisatiewijzingen en reorganisaties. En we geven gespecialiseerde trainingen aan voorzitters, (ambtelijk) secretarissen en (financieel) specialisten. 

Wij geloven in sterke participatie van medewerkers op alle niveaus in de organisatie. TAQT helpt betrokken mensen op de werkvloer echte invloed uit te oefenen.

 

Scholing

 • - Wet op de Ondernemingsraden (WOR) op alle niveaus
 • - Trainingen in vaardigheden en strategie
 • - Volledige meerdaagse inwerkprogramma's
 • - Individuele training voor experts binnen de raad (zoals voorzitters, secretarissen, financieel experts)
 •   
 • Advies en begeleiding bij organisatiewijzingen en reorganisaties

 • Onderneminsraden die te maken krijgen met ingrijpende organisatiewijzingen hebben behoefte aan professionele ondersteuning. TAQT begeleidt ondernemingsraden in hun adviestraject. We helpen bij het maken van verkenningen, visievorming en het formuleren van het uiteindelijke advies. We begeleiden bij het opstellen van de te volgen strategie. Onze jurist Menno van der Veen adviseert bij (complexe) juridische vraagstukken. We werken nauw samen met advocatenbureaus die indien nodig zaken naadloos kunnen overnemen. Strategie en recht worden    
 • Communicatie met de achterban

 • Voor een Ondernemingsraad is goed contact met de achterban van groot belang. Wij begeleiden ondernemingsraden bij het ontwikkelen van een achterbanstrategie, en het ontwikkelen van vaardigheden om de communicatie te verbeteren. In de aanloop naar verkiezingen begeleiden we fracties/lijsten bij het opzetten van (wervings)campagnes. 
 •  

 • Maatwerk

 • De  inhoud en samenstelling van de scholing wordt altijd op maat ontwikkeld voor onze opdrachtgevers. De trainingen en cursussen van TAQT zijn interactief en afwisselend. Kennis en praktische tips worden direct geoefend in rollenspelen en simulaties. 

 •  
 • Graag geven wij u referenties van tevreden klanten!
 •