Over TAQT

TAQT is een trainingsbureau voor iedereen die invloed wil uitoefenen.

Sinds 2003 geeft TAQT inspirerende en effectieve trainingen aan ondernemingsraden, medezeggenschapsraden in het onderwijs,  en individuen en teams in verschillende organisaties en bedrijven. TAQT werkt vanuit de visie dat organisaties beter functioneren als betrokken mensen de kans krijgen om echte invloed uit te oefenen.

De behoeften van elke opdrachtgever zijn uniek. Daarom zoekt TAQT geen klanten bij zijn trainingen maar maakt TAQT trainingen voor zijn klanten.

TAQT is opgericht door Jasper Groen, Maarten Poorter en Menno van der Veen. We werken met een team van trainers die allen zelf ervaring hebben in medezeggenschap, politiek, openbaar bestuur en/of bedrijfsleven.