Over TAQT

TAQT is een trainingsbureau voor politiek-bestuurlijke strategie en vaardigheden.

Sinds 2003 geeft TAQT inspirerende en effectieve trainingen aan ondernemingsraden, medezeggenschapsraden in het onderwijs en de zorg,  en individuen en teams in verschillende organisaties en bedrijven. TAQT werkt vanuit de visie dat organisaties beter functioneren als betrokken mensen de kans krijgen om echte invloed uit te oefenen.

De behoeften van elke opdrachtgever zijn uniek. Daarom zoekt TAQT geen klanten bij zijn trainingen maar maakt TAQT trainingen voor zijn klanten. TAQT biedt zijn trainingen aan op alle opleidings- en ingangsniveaus. Onze trainingen kunnen worden gevolgd op het denkniveau van MBO, HBO en Universitair. Tevens houden we altijd rekening met de ervaring van de deelnemers.

TAQT is opgericht door Jasper Groen, Maarten Poorter en Menno van der Veen. TAQT werkt met een team van trainers die allen zelf ervaring hebben in medezeggenschap, politiek, openbaar bestuur en/of bedrijfsleven.

Maarten Poorter heeft vanaf 30 mei 2018 al zijn activiteiten voor TAQT neergelegd vanwege het aanvaarden van een bestuurlijke functie, voor de duur van vier jaar.

TAQT is een CRKBO Geregistreerde Instelling. Dit keurmerk garandeert de kwaliteit van onze dienstverlening. Tevens kunnen hierdoor vrijwel al onze klanten vrijstellen van het betalen van btw.