TAQT op Twitter TAQT op Facebook TAQT op LinkedIn

Professionele Medezeggenschap met TAQT

Maak van inspraak invloed

Is uw raad onzeker over de wettelijke rechten? Ervaart u een scheve machtsbalans in het overleg met het bestuur/directie? Wilt u uw vaardigheden verbeteren, en het overleg redelijker laten verlopen? TAQT staat voor sterke medezeggenschap. Wij zijn van alle markten thuis. Met een beetje TAQT kan een raad veel meer uit zijn zittingstermijn halen.

Visie en vaardigheden

Invloed uitoefenen is altijd een combinatie van visie en vaardigheden. Er zijn technieken om effectiever te vergaderen. Door overtuigingskracht, goede samenwerking en slimme onderhandelingen bereik je veel meer dan je zou denken. Vanuit onze jarenlange ervaring in de medezeggenschap weten we dat goede overlegvaardigheden bijdragen aan een constructief contact tussen de betrokken partijen.

Trainingen

TAQT heeft op het gebied van medezeggenschap veel trainingen ontwikkeld die op verschillende niveaus aangeboden worden. U kunt ook een training op maat laten maken. Neem daarvoor contaqt met ons op. Ons aanbod TAQT-trainingen staan beschreven voor de volgende doelgroepen:

 

Kortingsactie

Studenten-, jongeren-, en ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor 50% korting op de dagdeelprijs.

TAQT traint

 • Ondernemingsraden (WOR)
 • Universiteitsraden (WHW)
 • Faculteitsraden (WHW)
 • Opleidingscommissies (WHW)
 • Medezeggenschapsraden HBO (WHW)
 • Medezeggenschapsraden MBO (WEB)
 • Medezeggenschap op scholen (WMS)
 • Leerlingenraden (via LAKS en JOB)
 • Jeugdraden
 • Ouderenraden
 • Cliëntenraden