Begrotingen en financiën

Het goed kunnen lezen en doorgronden van begrotingen en andere financiële documenten is voor de medezeggenschap vaak een opgave. Veel beginnende, maar ook voor gevorderde raadsleden, duizelt het van de cijfers en het vakjargon. En naast het begríjpen van cijfers, is het voor veel raden de vraag hoe de medezeggenschap effectief invloed kan hebben op het financieel beleid.

In onze trainingen gaan we in op:

  • vaardigheden in de techniek van het (snel) lezen van begrotingen
  • kennis over belangrijke financieel jargon
  • inzicht in de financiële cyclus (kaderstelling, jaarrekening, etc)
  • rechten en plichten van de medezeggenschap
  • strategie van advisering en vergroten van invloed op financiële keuzes
  • omgaan met informatierecht

Desgewenst kunnen we de training geheel op maat maken voor uw instelling. We bieden tevens begeleiding bij de totstandkoming van adviezen.

N.B. Voor medezeggenschap in het hoger onderwijs (vgl. WHW) heeft TAQT speciale trainingen over het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.