Belbin Teamrollen

Individuen binnen een goed samenwerkend team leveren betere resultaten en hebben plezier in hun werk. Een harmonieus team is echter niet vanzelfsprekend. Samenwerken is vaak moeilijk: tijdsdruk, miscommunicatie en uiteenlopende opvattingen over de aanpak kunnen leiden tot onnodige verspilling van energie of zelfs conflicten. TAQT traint middels de Belbin-teamroltraining teams in vaardigheden die de gezamenlijke presentatie versterken.

Belbins-teamrolmodel is een in Engeland ontwikkeld managementmodel. Het wordt succesvol en vaak toegepast voor het versterken van teams van diverse samenstelling in alle mogelijk situaties. Belbin-teamroltraining versterkt de onderlinge band en vergroot de effectiviteit (en het plezier) in de samenwerking. Na afloop van de training hebben deelnemers:

  • Inzicht in (toepassingen van) het teamrol-model.
  • Inzicht in de eigen teamrollen en hun bijdrage aan het team.
  • Inzicht in de teamrollen van de andere leden van het team.
  • Beter begrip van de samenstelling van het team en de groepsdynamiek.
  • Handvatten om met leden van het team met andere teamrollen beter samen te werken.

Belbin Teamrol Gilde

De trainers van TAQT zijn geaccrediteerd voor het geven van Belbin trainingen en aangesloten bij het Belbin Gilde Nederland. Voor uitgebreide informatie over het model bevelen we de website van Belbin-Associates aan: www.belbin.com.

Voorbereiding

Alle deelnemers maken vooraf de Belbintest.