Coaching Ondernemingsraad

De trainers van TAQT werken ook als coach voor (leden van) de ondernemingsraad bij het realiseren van de gestelde doelen. We bieden coaching aan commissies en het dagelijks bestuur, en aan individuele leden bij het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Coaching bieden we doorgaans aan in de vorm van een traject van een serie bijeenkomsten, zodat stap voor stap gereflecteerd wordt op de ontwikkeling van de groep of het individu. Bij coaching werken we planmatig en stellen we samen de ontwikkeldoelen vast.

Commissies helpen we bijvoorbeeld bij het stellen van doelen en het maken van werkplannen. We kunnen de algemene werkwijze samen verbeteren, en/of we kunnen een concreet dossier oppakken waar we samen (inhoudelijk) mee aan de slag gaan. We ondersteunen het projectmatig realiseren van deze doelen en het prettig, efficiënt vormgeven van de vergaderingen. We helpen bij het vergroten van de expertise op een onderwerpen. De coach is aanwezig bij de commissievergaderingen, evalueert de ontwikkeling en geeft feedback. De coach kan de vergaderingen (zeker in het begin van het coachingstraject) desgewenst voorbespreken met de commissievoorzitter zodat de voorzitter zelfverzekerd en met een plan de vergaderingen ingaat.

Het Dagelijks Bestuur kan op een soortgelijke manier gecoacht worden bij vraagstukken ten aanzien van het leiderschap binnen de OR. We kunnen tijdens de coaching ingaan op planmatig werken, de samenwerking met de directie, de groepsprocessen binnen de OR, de interne samenwerking binnen het DB, en allerhande (strategische) vraagstukken die horen bij goed leiderschap. De coach kan bijvoorbeeld in een serie 5x de DB-vergadering bezoeken zodat we samen kunnen reflecteren op de voortgang.

Individuele OR-leden die beter willen worden in aspecten van het OR-werk kunnen ook kiezen voor een individueel coachingstraject. De coachingsvraag kan persoonlijk worden geformuleerd en kan ook raakvlakken hebben met werk buiten de context van de OR. In voorkomende gevallen kunnen individuele OR-leden hun coaching gefinancierd krijgen uit hun persoonlijke opleidingsbudget.