Constructief overleggen met het bestuur

Goed overleg tussen de medezeggenschapsraad en het bestuur is belangrijk. In sommige gevallen levert dit alleen minder op dan de raad had gewenst. Het blijkt lastig om duidelijke en concrete toezeggingen te krijgen. Het komt voor dat leden van raden het gevoel hebben dat ze onder druk worden gezet. Op veel vragen komt geen bevredigend antwoord. Goede overlegvaardigheden dragen bij aan een constructief contact tussen bestuurder en raad. In deze training oefenen we de kunst van het vragen stellen, leren we op een constructieve manier bij te dragen aan de besluitvorming maar ook opbouwend kritisch en assertief te zijn.

Goed overleggen is een kunst! Door een duidelijke strategische en inhoudelijke planning wordt er meer gehaald uit het overleg. Wie kennis heeft van elementaire vergadertactieken, kan beter voor zijn adviezen opkomen. Wie een overlegvergadering ziet als een onderhandelmoment is beter in staat oplossingen te vinden die in het belang zijn van alle partijen. In deze training oefenen we daarom met:

  • Formele vergaderregels.
  • Voorbereiden van een overleg.
  • Onderhandeltactieken en vergadermanipulaties.
  • Overtuigen in een vergadersetting.

Vele ondernemingsraden en medezeggenschapsraden hebben hun overleg verbeterd door de tips en coaching van TAQT. Deze training laat zich uitstekend combineren met een training Effectief Vergaderen, Rechten en Plichten of Onderhandelen.