De Speerpuntentoets

Kunt u in drie zinnen vertellen waar uw raad voor staat? Heeft uw raad duidelijke speerpunten? En het belangrijkst, lukt het u ook deze speerpunten om te zetten successen?

Elke raad heeft een stip op de horizon nodig om succesvol te kunnen zijn. Door zorgvuldig een aantal doelen te kiezen en deze scherp te formuleren, lukt het beter om de belangrijkste zorgen en wensen onder de aandacht te brengen bij het bestuur. De meeste raden formuleren een visie, maar gebruiken de visie niet steeds consequent bij het uitoefenen van instemmings- en adviesrechten.

Speerpuntentoets

Door de speerpuntentoets is de raad beter in staat doelgericht te werken, en zal de raad een duidelijk profiel krijgen bij zowel bestuur als achterban.

  1. stel een missie, visie en (max. 3) speerpunten vast
  2. stel op basis van de speerpunten de strategie van de raad vast
  3. toets elk voorgenomen besluit aan de speerpunten
  4. evalueer elk half jaar of de speerpunten behaald worden

CHECK: zijn de speerpunten nog scherp genoeg?

CHECK: brengt de raad zijn speerpunten (wensen én successen) genoeg over het voetlicht?

Begeleiding door TAQT

TAQT begeleidt raden bij elk van deze vier stappen. We begeleiden bij de start van een zittingstermijn, maar we komen een ook graag langs voor een terugkomdag om samen te evalueren en de doelstellingen aan te scherpen. We worden ook regelmatig door raden gevraagd om lopende de zittingstermijn