De Vaagheidszone

‘dat hangt er vanaf’, ‘u moet hier genuanceerd naar kijken’
‘er zijn gevallen denkbaar’, ‘we zullen het overwegen’, ‘we komen erop terug’

Medezeggenschappers willen een duidelijk antwoord horen op hun vraag of advies. Bestuurders voelen zich comfortabel in de vaagheidszone: het grijze, vage gebied tussen een te onsympathiek NEE en een te toegeeflijk JA.  En dat is de reden dat beantwoording van vragen vaak wollig wordt. Aan het einde van de lange brij van woorden is het vaak lastig een duidelijke conclusie te trekken, laat staan een toezegging te noteren.

De vaagheidszone is bestuurder-eigen: het is vanuit het perspectief van een bestuurder of directeur heel goed te begrijpen dat hij/zij verschillende opties wil open houden en niet direct het achterste van de tong wil laten zien. Tegelijk is het de opdracht aan de medezeggenschap om zo duidelijke en concreet mogelijke antwoorden te krijgen. Een medezeggenschapsraad of OR kan door slim en strategisch handelen zijn bestuurder of directeur uit de vaagheidszone krijgen.

Duidelijke antwoorden krijg je alleen door scherpe vragen te stellen, en vooral door te vragen op de reactie van een bestuurder (reactie op de reactie). Ieder raadslid kan hier beter in worden door zich enerzijds inhoudelijk goed voor te bereiden en door vaardigheden steeds opnieuw te oefenen.

In deze training leer je:

  • Toezeggingen binnen te halen
  • Vragen scherp te formuleren
  • Door te vragen
  • Samenvatten en parafraseren
  • Reactie op de reactie te geven
  • Omgaan met debattactieken
  • Voorbereiden op discussies overlegvergaderingen

Oefen met onze acteurs

TAQT heeft acteurs die heel goed bestuurders kunnen naspelen. In onze trainingen versterk je je vaardigheden door ‘veilig’ te oefenen. De acteurs kunnen situaties uit jouw eigen praktijk naspelen. Leer een effectiever raadslid te zijn.

Video van TAQT

Taqticus Menno van der Veen legt uit hoe bestuurders gebruik maken van de vaagheidszone