Effectief vergaderen

We hebben een vergadercultuur in Nederland. Veel kostbare werktijd wordt doorgebracht aan de vergadertafel. Menig raad heeft er last van dat de vergaderingen te lang duren, er geen scherpe besluiten worden genomen of dat er onuitgesproken spanningen boven de tafel hangen. Hierdoor kunnen vergaderingen een verplicht nummer worden, waar mensen ongemotiveerd heengaan en ontevreden uit komen.

Door als raad te werken aan de vergadervaardigheden kan veel winst geboekt worden. Door de in deze training bijgebrachte vaardigheden en regels te hanteren zal:

  • De vergadertijd verkorten.
  • De sfeer tijdens vergaderingen verbeteren.
  • De besluitvorming eerlijker verlopen.
  • De kwaliteit van de genomen besluiten toenemen.

In deze training worden de beginselen van het vergaderen behandeld: de rol van de voorzitter, het maken van goede agenda’s, voorbereiding en beeldvorming, vergaderorde, gefaseerd vergaderen, besluitvormingsmodellen en argumentatie. Omdat vergaderen in de kern draait om de interactie tussen mensen, wordt in onze trainingen veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden. Deze training is het meest geschikt voor het verbeteren van de interne beraadslaging, besluitvorming van raden, fracties of geledingen.

De training ‘Effectief vergaderen’ kan worden gevolgd op elk niveau, van onervaren tot vergevorderd. De training wordt voor u op maat gemaakt, op basis van de behoeften van u als opdrachtgever.

Deze training laat zich uitstekend combineren met de trainingen Voorzitten, Constructief overleg met het bestuur, Onderhandelen, Teambuilding (Belbin) en Communicatieve vaardigheden.