Feedback geven en ontvangen

Hoe ga jij om met feedback? Sta je open voor feedback van je collega’s? En hoe goed ben je zelf in het geven van feedback aan anderen?

Feedback verheldert communicatie. Gebrekkige communicatie kan een negatieve invloed hebben op de (werk)relatie. Het kunnen geven en ontvangen van feedback is dus een noodzakelijke vaardigheid voor iedereen die werkt in professionele organisaties.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de vraag hoe u feedback tijdens alledaagse communicatie kan herkennen en hoe u deze kan interpreteren. Als een boodschap op een redelijke en open manier gebracht wordt, mag ervan worden uitgegaan dat de ontvanger van de boodschap meer met een opmerking zal doen. Tijdens deze training leren de deelnemers de belangrijkste feedback regels en worden de deelnemers getraind in de toepassing van deze regels. Daarnaast zullen we ingaan op het ontvangen van feedback. De vraag hierbij is: wat doet u met feedback van anderen? En wat te doen als anderen hun opmerkingen niet volgens de feedback regels uiten?