Leergang Ambtelijk Secretaris

Deze tweedaagse training is bedoeld voor (gevorderde) Ambtelijk Secretarissen in het Hoger Onderwijs die zich willen ontwikkelen in hun rol als deskundig adviseur en ondersteuner van de raad. De Ambtelijk Secretaris  bevindt zich in een unieke positie: hij is geen lid van de raad, maar moet wel advies geven over inhoud en procedures. De ambtelijk secretaris bewaakt de continuïteit van de raad, weet wat vorige raden hebben besloten, maar heeft zelf geen stem. In sommige raden is de Ambtelijk Secretaris  kortom de  meest deskundige persoon op het gebied van medezeggenschap, maar wel vanuit een ondersteunende rol. Een specifieke moeilijkheid van de functie is de dubbele verantwoordelijkheid die ambtelijk secretarissen dragen; ze zijn in dienst van de organisatie en hun directe leidinggevende is vaak direct betrokken bij een College van Bestuur of directie. Tegelijkertijd hoort de ambtelijk secretaris in de eerste plaats de raad te steunen.

TAQT biedt een trainingsprogramma aan dat op maat gesneden is voor ambtelijk secretarissen in het onderwijs. Tijdens de trainingen komen de inhoudelijke en procedurele juridische aspecten van de medezeggenschap aan de orde, en de onderhandelvaardigheden die  de ambtelijk secretaris in staat stellen om te gaan met haar unieke positie tussen bestuur en raad. Daarnaast wordt gewerkt aan coachings- en adviesvaardigheden.

Na afloop van het trainingsprogramma beschikt de ambtelijk secretaris over de volgende vaardigheden:

  • basiskennis van WHW en WOR
  • inzicht in de belangrijkste wettelijke procedures
  • reflectie op eigen rol van ambtelijk secretaris binnen het wettelijk medezeggenschapsstelsel
  • basiskennis van de Harvard onderhandelmethode
  • in staat om de beginselen van de Harvard onderhandelmethode toe te passen vanuit de rol van ondersteuner van de raad en intermediair tussen raad en bestuur.
  • Coachings-, feedback en adviesvaardigheden

Voor meer informatie over het programma, zie hier.