OER Masterclass

Het vaststellen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is voor de faculteitsraad of domeinraad en opleidingscommissie het belangrijkste medezeggenschapsmoment van het jaar. Om goed beslagen ten ijs te komen biedt TAQT de OER-Masterclass aan. In deze masterclass komen alle belangrijke aspecten van de OER aan de orde.

De deelnemers leren te werken met de belangrijkste artikelen uit de WHW, met name artikel 7.13. Aan de hand van cases wordt geoefend met het interpreteren en toepassen van de wet. Daarnaast krijgen de deelnemers uitleg over de meest voorkomende discussiepunten bij het vaststellen van de OER, zoals bindend studieadvies, tentamenkansen, studiebegeleiding en ingangseisen. Naast deze inhoudelijke aspecten wordt ingegaan op het proces: wie zijn betrokken bij het vaststellen van de OER, hoe moet worden omgegaan met richtlijnen van het College van Bestuur en hoe kan een opleidingscommissie of raad het meest uit zijn medezeggenschapsposities halen?
Kortom, de OER masterclass biedt:

  • Juridische kennis.
  • Kennis over de belangrijkste inhoudelijke onderwerpen.
  • Verdieping op uitzonderingsgevallen en lastige vraagstukken.
  • Inzicht in het (politieke en beleidsmatige) proces.

Optioneel:

  • Inzicht in landelijke geschillen over OERen.
  • Juridisch advies en begeleiding op maat.
  • Inzicht samenhang centraal (model-)OER.