Onderhandelen in de medezeggenschap

Onderhandelen is een onmisbare vaardigheid in de medezeggenschap. Wie goed kan onderhandelen kan potentiële conflicten en stevige meningsverschillen ombuigen naar uitkomsten waar alle partijen winst bij boeken. Onderhandelen is de kunst om met partijen met gedeelde maar ook tegenstrijdige belangen oplossingen te vinden in het belang van organisatie: win-win situaties.

In deze training wordt ingegaan op:

  • Positioneel vs. Principieel onderhandelen.
  • Win-win situaties creëren.
  • Coöperatief en stevig onderhandelen – balanceren.
  • Voorbereiden van onderhandelingen.
  • Onderhandeltactieken.

TAQT gaat in zijn training uit van het onderhandelmodel van Harvard University: principieel onderhandelen. Daarbij wordt het vinden van een overeenkomst gezien als een gezamenlijk probleem van het bestuur en de medezeggenschap. Sleutelbegrippen bij onderhandelen zijn daarom investeren in de relatie, communicatie en commitment. Daarnaast wordt aandacht besteed aan hoe deze methode kan worden toegepast, terwijl je stevig opkomt voor de eigen belangen.

De training ‘Onderhandelen’ kan worden gevolgd op elk niveau, van onervaren tot vergevorderd. De training wordt op maat ontwikkeld, op basis van de behoeften van de opdrachtgever.

Video van TAQT

Onderhandelen met een boodschappenlijstje