Opleidingscommissies

De rol van opleidingscommissies bij het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op hogescholen en universiteiten is veel groter geworden met de wet versterking bestuurskracht. Opleidingscommissies zijn vanaf 1 september 2017 ook echte medezeggenschapsorganen. De verantwoordelijkheid van opleidingscommissies is daarmee ook toegenomen.

Vanaf 1 september 2017 hebben de opleidingscommissie (OC) instemmingsrecht op een belangrijk deel van de inhoud van het onderwijs, moet de OC instemmen met de wijze van evalueren binnen de opleiding, wordt het mogelijk de OC te verkiezen en wordt de OC een officieel medezeggenschapsorgaan dat ook geschillen aan kan gaan. Opleidingscommissies hebben gelukkig ook recht op scholing, zodat zij hun belangrijke taak goed kunnen vervullen.

Training op maat

TAQT biedt trainingen die volledig op maakt worden gemaakt voor opleidingscommissies, medezeggenschapsraden en bestuurders. Kies voor een training voor je opleidingscommissie, een Dag van de Medezeggenschap of een startconferentie voor over een nieuwe medezeggenschapsstructuur nu OC’s instemminsrecht krijgen op (delen van) de inhoud van de opleiding.

Optie 1 – Training voor Opleidingscommissies

Deze training voor leden van opleidingscommissies geeft een inleiding op inspraak en medezeggenschap (WHW), gaat in op het adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de positie van de OC in de bestuursorganisatie, geeft de deelnemers kennis over evaluaties, kwaliteitszorg en accreditatie en bevordert de samenwerking tussen de verschillende niveaus van medezeggenschap. Uiteraard gaat deze training uitgebreid in op de veranderde taak van de OC naar aanleiding van de wetswijziging die per 1 september 2017 zijn ingegaan.

Optie 2 – Dag van de Opleidingscommissie

Deze uitgebreide trainingsdag is niet alleen geschikt voor leden van opleidingscommissies maar ook voor leden van medezeggenschapsraden op centraal en decentraal niveau. Tijdens deze dag is er in de ochtend uitgebreide aandacht voor de rechten en plichten van de OC en andere medezeggenschapsorganen, de OER en kwaliteitsmanagement en de gevolgen van de nieuwe wetgeving. In de middag kan er dan aan de slag worden gegaan met praktische vaardigheden zoals overleg- en vergadervaardigheden en een training schriftelijk adviseren. Tijdens deze trainingsdag is er daarnaast uitgebreide mogelijkheid voor het maken van werkafspraken tussen verschillende medezeggenschapsorganen om samenwerking te bevorderen.

  • 9:00 u     Ontvangst met koffie en thee
  • 09:15 u    Welkom, kennismaking en toelichting op het programma
  • 09:30 u    Training Rechten en plichten van de OC (WHW)
  • 11:00 u    Training OER en kwaliteitsmanagement
  • 12:30 u    Lunch
  • 13:30 u    Training Overleg- en vergadervaardigheden
  • 15:00 u    Training Schriftelijk adviseren
  • 16:30 u    Conclusies, concrete werkafspraken en afronding>

 

Video van TAQT