Rechten Medezeggenschap Hoger Onderwijs (WHW/WOR)

Voor alle leden van medezeggenschapsraden binnen universiteiten en hogescholen die precies willen weten wat hun rechten, taken en verantwoordelijkheden zijn.

Beginnende leden van medezeggenschapsorganen hebben vaak een informatieachterstand ten opzichte van het bestuur waarmee ze overleggen. Tegelijkertijd worden ze vaak overvallen door een woud aan wetten, reglementen en regelingen, waarin ze door de bomen het bos niet meer zien. Maar ook gevorderde leden van raden hebben niet altijd scherp wat nu eigenlijk hun rechten en plichten zijn, of hoe ze daar het meeste uit kunnen halen.

TAQT biedt een overzicht van de taken en activiteiten van een medezeggenschapsraad:

  • Instemming-, advies- en initiatiefrechten.
  • Informatierecht en hoorrecht.
  • Recht op scholing, vrijwaring en faciliteiten.
  • Werkwijze, regels t.a.v. vergaderingen en overige bevoegdheden.
  • Geschillen.
  • Organisatiestructuur van de universiteit of hogeschool.
  • Taak en rolopvatting van de medezeggenschap.
  • Intern functioneren van een raad of commissie.

Desgewenst kan op uw verzoek uitvoeriger worden ingegaan op onderwerpen als de Onderwijs- en Examenregeling (OER), reorganisaties en personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg en accreditatie. Deze training is speciaal geschikt voor mensen die nog weinig afweten van de medezeggenschap. Wat in deze training aan bod komt kan worden uitgediept in onze overige trainingen. De duur van deze cursus is 1 of 2 dagdelen.

TAQT is in Nederland marktleider op het gebied van medezeggenschap in het hoger onderwijs. Sinds 2002 maken wij raden en commissies wegwijs in de wet en regelgeving aan Universiteiten en Hogescholen, met vele tevreden klanten. Deze training laat zich uitstekend combineren met een training Effectief vergaderen en Overleg met het bestuur.