Rechten Medezeggenschap op scholen (WMS)

Speciaal voor medezeggenschapsraden van scholen (primair, voortgezet, expertisecentra en MBO) geeft TAQT trainingen op maat. Beginnende leden van medezeggenschapsorganen hebben vaak een informatieachterstand ten opzichte van het bestuur waarmee ze overleggen. Tegelijkertijd worden ze vaak overvallen door een woud aan wetten, reglementen en regelingen, waarin ze door de bomen het bos niet meer zien. Maar ook gevorderde leden van raden hebben niet altijd scherp wat nu eigenlijk hun rechten en plichten zijn, of hoe ze daar het meeste uit kunnen halen. Deze cursus biedt een overzicht van de taken en activiteiten van een medezeggenschapsraad of -commissie. We gaan in op de belangrijkste zaken die je in de medezeggenschap moet weten:

  • Wettelijke rechten en plichten (WMS).
  • Reglementen en regelingen op school.
  • Instemmings-, advies-, initiatief- en informatierecht.
  • Taak en rolopvatting van de medezeggenschap.
  • Geschillen.
  • Ondersteuning en faciliteiten.
  • Intern functioneren van de MR.

TAQT is gespecialiseerd in het trainen van medezeggenschapsraden in het onderwijs. Wij hebben jarenlange ervaring in het trainen, adviseren en begeleiden van raden. Door het hele land trainen we op locatie medezeggenschapsraden, leerlingenraden en ouderraden. TAQT is al jaren de huistraining van het LAKS en daarom hebben we ook veel ervaring met overbrengen van wet- en regelgeving op groepen leerlingen. Deze training laat zich uitstekend combineren met een training Effectief vergaderen of Overleg met het bestuur.