Wet op Ondernemingsraden (WOR)

Deze training is bedoeld voor ondernemingsraden die precies willen weten wat hun rechten, taken en verantwoordelijkheden zijn. Beginnende leden van ondernemingsraden hebben vaak een informatieachterstand ten opzichte van het bestuur waarmee ze overleggen. Tegelijkertijd worden ze vaak overvallen door een woud aan wetten, reglementen en regelingen, waarin ze door de bomen het bos niet meer zien. Maar ook gevorderde leden van raden hebben niet altijd scherp wat nu eigenlijk hun rechten en plichten zijn, of hoe ze daar het meeste uit kunnen halen.

Deze cursus biedt een overzicht van de taken en activiteiten van een ondernemingsraad of -commissie. We gaan in op de belangrijkste zaken die je in de medezeggenschap moet weten:

  • Wettelijke rechten en plichten (WOR)
  • Instemmingsrechten en Adviesrechten
  • Initiatiefrecht en recht tot agenderen
  • Taak en rolopvatting van de medezeggenschap
  • Het voeren van overlegvergaderingen
  • Geschillen- en beroepsrechten
  • Artikel 24-vergaderingen
  • Relatie tot de cao
  • Verdieping op inhoudelijke thema’s zoals financiën, reorganisaties, arbo en arbeidsvoorwaarden
  • Alle overige artikelen van de WOR

De training zal geheel worden aangepast aan de situatie binnen uw onderneming/instelling.