Basistraining Voorzitter en secretaris van de (G)MR

Ben je (pas geleden) voorzitter of secretaris geworden van de (G)MR op jouw school? Dan is deze training waarschijnlijk iets voor jou. Tijdens deze training leert je alle vaardigheden die nodig zijn om effectief leiding te geven aan de (G)MR.  Deze training is speciaal ontwikkeld voor medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

De voorzitter van de MR is als leider de ‘eerste onder gelijken’. Veel startende voorzitters zijn onzeker over hun taak: wat wordt er van je verwacht, wat mag je verwachten van raadsleden en hoe verhoudt je je tot de directie? Ook vice-voorzitters en secretarissen willen graag duidelijkheid over hun rol. Ook voor de meer ervaren voorzitters is het nuttig om bij te leren en steeds beter te worden in je functie. Na deze training zullen de MR-leden en de directie opkijken van je gestructureerde werkwijze.

Na deze training beheers je:

  • Taken en bevoegdheden van het DB (met inzichten uit de WMS)
  • Inzicht in effectief vergaderen (agenda’s maken, voorbereiding en nazorg, notuleren, besluitvormingsmodellen)
  • Het DB als team: onderlinge samenwerking tussen de (vice)voorzitter en (ambtelijk) secretaris
  • Vertegenwoordigen van de MR bij de directie
  • Gestructureerd en planmatig werken
  • Groepsdynamiek en omgaan met conflicten/weerstand

De training wordt gegeven door een trainer met jarenlange ervaring in de medezeggenschap. In de training maken we gebruik van oefeningen en diverse werkvormen. Er is veel ruimte voor interactie zodat de deelnemers ook van elkaar leren. Voorafgaand aan de training houden we een intake, zodat de training zo goed mogelijk kan worden afgestemd op uw leerwensen.

Na afloop van de training ontvang je een certificaat.

Als vervolg op deze training raden wij aan: masterclass Voorzitten van MR-vergaderingen

 

Programma:

9:00      Inloop, koffie en thee

9:30      Welkom, kennismaking, leerdoelen en – wensen

9:45      De taken en bevoegdheden van het DB & het DB als team

10:30    Pauze

10:45    Gestructureerd en planmatig werken

11:45    Vertegenwoordigen van de MR bij de directie

12:30    Lunch

13:30    Effectief vergaderen: voorbereiden, voorzitten en notuleren

15:00    Pauze

15:15    Groepsdynamiek: samenwerken, omgaan met conflicten en weerstand

16:30    Afsluiting, samenvatting leerpunten